Pjovimas

Pjovimo paslaugos sąlygos ir taisyklės

  • Pjovimo paslauga atliekama tik užsakovui pateikus šį pasirašytą ir įmonės antspaudu patvirtintą užsakymo raštą;